Pierwszy kwartał roku to czas, kiedy przeprowadza się roczne zebranie wspólnoty mieszkaniowej. Pandemia koronawirusa i wprowadzenie związanych z nią obostrzeń, zmieniły nieco dotychczasowe zasady organizowania walnych zgromadzeń spółdzielni oraz właścicieli nieruchomości. Zobacz, co na ten temat mówią aktualne przepisy i jakie wiążą się z nimi ograniczenia.

Czy w czasie pandemii można organizować zebrania wspólnoty?

W dotychczasowym modelu zebrań wewnątrz wspólnoty, wszyscy członkowie mogli się spotkać z zarządem i przedyskutować istotne dla społeczności tematy. Wprowadzenie stanu pandemii, a co za tym idzie, zakazu organizowania zgromadzeń, sporo namieszało w sposobie organizacji zebrań. Nowelizacja ustawy covidowej doprecyzowała te kwestie, regulując formę, termin oraz zasady uczestnictwa w spotkaniach mieszkańców.

Zgodnie z aktualnymi przepisami istnieje możliwość zorganizowania zebrań pod warunkiem zachowania reżimu sanitarnego. Sytuacja związana z pandemią dynamicznie się zmienia, co dotyczy również zakresu obostrzeń wprowadzanych przez rząd. Oznacza to, że spotkania członków wspólnoty z zarządem mogą się odbywać, o ile obowiązujące przepisy rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ograniczeń epidemiologicznych nie przewidują inaczej.

Jak zorganizować zebranie wspólnoty zgodnie z przepisami?

Zgromadzenia organizowane na wniosek mieszkańców mogą być przeprowadzane w dowolnej formie. Inaczej sprawa wygląda w przypadku rocznych zebrań wspólnoty, które powinny się odbywać stacjonarnie i mieć nieco bardziej oficjalny charakter. Ze względu na sytuację epidemiologiczną oraz w celu minimalizowania ryzyka zakażenia, zaleca się, aby:

  • zebrania odbywały się w formule online za pośrednictwem urządzeń do komunikacji zdalnej,
  • uczestnicy mieli możliwość oddania ważnego głosu oraz przesłania wniosków i indywidualnych spostrzeżeń na temat działalności wspólnoty za pomocą poczty elektronicznej,
  • wdrożyć specjalny program do obsługi spraw wspólnoty z nadaniem każdemu członkowi indywidualnego konta do załatwiania bieżących spraw,
  • udostępnić skrzynkę podawczą do składania pism w wersji papierowej.

Osoby, które zdecydują się na osobiste uczestnictwo w zebraniu, zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących zasad, zapobiegających transmisji koronawirusa, takich jak zakrywanie nosa i ust oraz zachowanie dystansu społecznego.

Istotną informacją jest też to, że ze względu na stan epidemii, termin rocznych zebrań wspólnoty został wydłużony do 6 tygodni od momentu odwołania zagrożenia epidemiologicznego.

Komentarze są zablokowane.